ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA INTELIGENTNIH KOMPOZITNIH MATERIJALA