Dječja dentalna medicina

U ordinaciji dr. Marčan posebna se briga posvećuje malim pacijentima s kojima se uspostavlja ugodna komunikacija i nastoji pridobiti njihovo povjerenje i suradnja pri provođenju oralne preventive.

U ordinaciji dr. Marčan posebna se briga posvećuje malim pacijentima s kojima se uspostavlja ugodna komunikacija i nastoji pridobiti njihovo povjerenje i suradnja pri provođenju oralne preventive.

Prvu posjetu doktoru dentalne medicine potrebno je obaviti s 2 godine gdje se bez zastrašivanja djeteta i uz minimalnu manipulaciju u ustima obavlja prvi pregled. Potrebno je znati da je karijes (slatki sokovi, čajevi tkz. karijes bočice) specifična bolest mliječnih zuba koja zahvaća djecu vrlo rano pa je potrebna rana intervencija.

Kod djece je bitno početi sa pranjem mliječnih zuba čim oni niknu.

U početku je to uz pomoć sterilne gaze a kasnije pranje sa dječjom četkicom i pastom. Svi mliječni zubi niknu do 3. godine s toga je vrlo važno rano otkrivanje karijesnih lezija i njihova prevencija. Naša ordinacija preporuča redovite kontrolne preglede svaka 3-4 mjeseca radi dodatne edukacije malih pacijenata kao i roditelja, te preventivnih metoda zaštite prvih trajnih kutnjaka čim niknu. Obavezno je premazivanje zubi u svrhu rane prevencije nastanka karijesa.

Prema dobivenim vrijednostima pacijenti se mogu svrstati u određene rizične skupine te zatim dobiju primjerenu terapiju.

Osnova svega je adekvatna oralna higijena i o tome svakog pacijenta individualno podučavamo. Također postoji i mogućnost rada u grupama što se preporuča za djecu.

Preventivni postupci uključuju metode četkanja i pranja zubi, fluoridaciju, pečačenje fisura, terapiju početnih karijesa s biokompatibilnim ispunima koji ispuštaju fluor te imaju bakteriostatsko djelovanje.

Osim toga potiču remineralizaciju dentina. Za premazivanje zuba osim standardnog korištenja gela ili tekućine na bazi fluora u našoj ordinaciji koriste se posebne paste na bazi kalcija koje smanjuju pojavu karijesa, te čine caklinu glatkom i sjajnom.